top of page

Curriculum Vitae

1. UTDANNING / EDUCATION

 


1.1

CAND. PHILOL. /  MASTER OF ARTS, OSLO UNIVERSITY  


1984:

Musikkvitenskap hovedfag, Hovedinstrument: Slagverk. 

Hovedoppgavens tittel: Arne Nordheim som filmkomponist. En analyse av musikken til spillefilmen “Forfølgelsen” med fokus på forholdet mellom musikkforløp og filmforløp. 

Teatervitenskap mellomfag, vår 1979, historie grunnfag, vår 1977, pedagogisk seminar, høst 1984. 

1.2

TILLEGGSUTDANNING / ADDITIONAL EDUCATION


1991-93: Norges musikkhøgskole, komponistlinjen som hospitant.                 Elev av Ragnar Søderlind og Bjørn Kruse.

1985-86: Privatelev i komposisjon hos Kjell Samkopf. 

2. YRKESERFARING / PROFESSIONAL EXPERIENCE


2.1

2006: Forskningsstipendiat ved Forsvarsmuseet, Akershus      

           festning, militærmusikk.
2003: Forskningsstipendiat ved Forsvarsmuseet, Akershus

           festning, militærmusikk.
Fra 2001: Utnevnt til førstelektor samme sted. Underviser i

                  musikkhistorie og satslære med fokus på musikk-

                  teknologi, komponering og arrangering, musikk-

                  formidling, Community Arts, film- og spill-

                  komponering, global musikk og norsk folkemusikk.  

1994: Høgskolelektor ved Hamar lærerhøgskole.
1986 - 1994: Freelance film- og teaterkomponist.
1985-89: Filmarkivar, Norsk filminstitutt, på prosjektbasis.
1985-86: Filmarkivar, Norsk Filminstitutt, årsvikariat.
1981 (1/1-31/7): Arrangementssekretær, storsalssjef (venue

                          manager) i A/S Studentkro, Chateau Neuf.
1980: Kultursekretær og senere kontorsjef ved Det Norske

          Studentersamfund, Oslo. 

2.2

PEDAGOGISK VIRKSOMHET SOM HØGSKOLELEKTOR FRA 1994

2.2.1

VED FAGLÆRERSTUDIET

Satslære, komposisjon, arrangering, musikkhistorie og kulturkunnskap, kunstmusikk, jazz, rock, global musikk og norsk folkemusikk, Community Arts, musikkformidling, film- og spillkomponering. 

2.2.2

VED FØRSKOLELÆRERSTUDIET

Global musikk og norsk folkemusikk, musikkteori,ukulelespill, estetikk.

2.2.3

SENSORARBEID 

2015: Sensor for Mastergrad i musikk ved Universitetet i Agder. 

1997: Høgskolen i Oslo, avd.f. førskoleutdanning, musikkseksjonen. 1996 Høgskolen i Oslo, avd.f. førskoleutdanning, musikkseksjonen. 

 

2.3

ANNEN PEDAGOGISK VIRKSOMHET

1997: Fra spelemann til konsertmester. Tillegg til undervisnings-

         opplegg om norsk tidlig romantisk malerkunst, Hedmark  

         kunstnersenter, Turnéorganisasjon for Hedmark

         (sammen med Atle Lien Jenssen).
1994: Timelærer i musikk ved Teater X, Bærum. 

1992-93: Musikklærer/komponist ved Teater X, Bærum.

1993-94: Instruktør i slagverk ved Uranienborg skolekorps, Oslo. 

1991-92: Instruktør i slagverk ved Sofiemyr ungdomskorps,

                Akershus.

1991-94: Brevskolelærer og sensor ved NKS i kursene: “Å skape en

               hverdag” og “Barns oppvekst og utvikling”. 

1987-91: Gjesteforeleser i filmmusikk, emne: Filmmusikk; tilfører

                eller forfører? ved bl.a. Notodden lærerhøgskole

               (medialinjen), Distrikshøgskolen i Bø (kulturlinjen),

               Buskerud musikkonservatorium.
               Seminarer om filmmusikk, filmdramaturgi, norsk

               filmmusikkhistorie, kostyme- og setdesign i norsk

               filmproduksjon, samt musikkvideo ved en rekke

               folkehøgskoler og filmklubber. 

1984-89: Instruktør i trommesett og band samspill ved Aktiv

                kvinnekultursenter, Blitz-huset i Oslo. 

1984-86: Kortere vikariater i musikk og drama ved Hartvig

                Nissens og Foss videregående skoler, Oslo.

1983-85: Instruktør/koordinator, Oppsal Rockeprosjekt, Oslo.

 


2.4

KURS

1992: Brevkurs for brevskolelærere, NKS Fjernundervisning.
1989: Statens datasentral: Grunnkurs 1 i SIFT
1986: Grunnkurs i lydarbeide, Statens studiesenter for film. 

 

2.5

ANNEN YRKESERFARING

1986: Filmmusikkonsulent for Amandaprisen.
1991: Konsulent og sangprodusent for Kari Svendsens CD “Kari  

         går til filmen”, Grappa Records. 

2.6

ENSEMBLER OG BAND (ensembles and bands)

2017 -: Surprise dansegruppe (instrumentalist)

2010 -: Hamar domkor (bass)

2006 - 2017: Leik spelemannslag (fele og bratsj)

1996 - 2007: Hurvomhei (folkemusikkduo m. Atle Lien Jenssen)

1984 - 1994: PAN-TAM  (latinrockband)

1983 - 1989: Universitetets symfoniorkester, Oslo

1983: Norges musikkhøgskoles samtidsensemble

1981 - 1982:  Broadway News (popband)

1979 - 1981: Oslo Børs (punkband)

1976 - 1978: Revegården (jazzrockband)

3. PUBLIKASJONER / PUBLICATIONS

3.1

VITENSKAPELIGE ARTIKLER

2019: Arne Garborg og fela, (fagfellevurdert artikkel i Musikk og

          tradisjon, Novus forlag). 

2018: Trommeslåtter med ujevne taktarter - et tolkningsforsøk,     

           (fagfellevurdert artikkel i Musikk og tradisjon, Novus  

           forlag). 

2017: Hardingfeleverkstaden på Sandland - ei lokal næringsverksemd,

          (fagfellevurdert artikkel i Musikk og tradisjon, Novus

          forlag). 

2014: Hardingfelene på Sandland (fagfellevurdert artikkel i Musikk

          og tradisjon, Novus forlag). 

2006: Militære signalinstrumenter, et gjenstandsstudium.

           Småskrift nr. 46, Forsvarsmuseet. 

2003: Militærtamburen - musikant og signalist.

           Småskrift nr. 38, Forsvarsmuseet.
1998: Nils Westerlunds opptegnelser av norske trommeslåtter. I      

          Aursland S, Vikingstad E, Østrem N: Årbok for Karmsund

          1997-1998, Karmsund folkemuseum.
1997: Lyden av film - musikk i norske kinofilmer.
I Helseth, Tore (red.):

          Mørkets musikk, Oslo: Norsk filminstitutts skriftserie nr. 6.
1997: Komse eller brumbass - et “nytt” instrument tuftet på gamle

          tradisjoner. (Sammen med  Atle Lien Jenssen) i Skaug, Tore:             Årbok for norsk folkemusikk, Norsk Folkemusikk- og

          Danselag, Fyresdal.
1986: International directory of cinematographers, set- and costume

          designers in film. Forlag:  K.G. Saur, München, New York,

          London, Paris. Utgitt av FIAF - den internasjonale filmarkiv-

          føderasjonen,). (Den norske delen.) 

3.2

FAGARTIKLER/ESSAY/PAPERS

2012: Song and dance for community change (Paper. British Forum

           for Ethnomusicology, årskongress, Durham, England). 

2008: A Hardanger fiddle at the slopes of Mount Kilimanjaro

           (Paper. BIMUC, Bergen)

2000: Hvordan måles kunstnerisk kvalitet? Black Box teaters

           vårprogram 2000. 

2000: Farvel solidaritet – velkommen soliditet? i Norges

           Kunstnerråds jubileumsbok ”Kunsten å rulle en stein”,

           forlaget Bonytt. Også forfatter av forordet.
1997: Å spille norsk folkemusikk på tromme. 
(Tidsskriftet

         Slagverknytt.)
1997: Dokumentasjon på samspill mellom tromme og fele og

          fele/hardingfele og klarinett. (Tidsskriftet Spelemannsbladet.) 

1997: Musikalsk notasjon.
1996: Trommeslåtter i ujevne taktarter. 
(Tidsskriftet Slagverknytt.)
1996: Komse eller brumbass. 
(Sammen med Atle Lien Jenssen.

         Tidsskriftet Slagverknytt.) 

1989: Musikk til film – noen innfallsvinkler. Filmtidskriftet Z, nr.

          4/1989.
1989: Powwaqqatsi – et audiovisuelt rusmiddel. 
Filmtidskriftet Z, nr.

          1/1989.
1988: Fra Akropolis til Hollywood (bokanmeldelse
 Filmtidskriftet Z,

          nr. 4/1988.

1988. Festspillene i Bergen, artikkel om filmmusikk.
1987: Filmmusikken i Norge,
i bladet ”Musikkmagasinet” nr. 4/95 og

          kompilasjon av CD. 

1986: Generasjonsskifte. – Om kostyme- og set-design i norske spille-  

           filmer. Film og kino nr. 5/1986.
1985: Kjøpe ligger hinsides alle muligheter. – Om kostyme- og set-design

          i norske spillefilmer. Film og kino nr. 8/1985. 

1985-91: Fast filmanmelder i musikkavisen PULS. Filmanmelder

               i Filmtidsskriftet Z. 

3.3

UTREDNINGER

2003: Profesjonell kunst på dagsorden. Utredning for Hedmark

           Fylkeskommune (medlem av arbeidsgruppe).
2001: Fylkeskommunale kunstnerstipend.
(For Hedmark  

           fylkeskommune)
2000: Kunsten og kunstneres plass i Hedmarks kulturpolitikk. 
(For

           Hedmark fylkeskommune) (Begge disse i regi av Hedmark

           kunstnernode – en uformell gruppe kunstnere for å

           videreutvikle fylkets kunstpolitiske potensiale, som jeg

           grunnla.) 

1998: OperaOfsen Musikkdramatisk satsning ved Hedmark teater

          (sammen med Brit Lossius, Halldis og Harald Hoaas). 

3.4

RADIOPROGRAM I NRK

1992: 1946 – et merkeår i norsk filmmusikk
1990: Pauline Hall som filmkomponist.
1989: “Fast gjest” i programposten Glamour og musikk ved Lisa

           Kristin Strindberg.  

1988: Norsk filmmusikk i et fugleperspektiv. 
1987: Komponist med filmpartitur (del 1; Maj Sønstevold som

          filmkomponist. 

1987: Komponist med filmpartitur (del 2); Maj Sønstevold som

         filmkomponist.

1986: Informasjon langs en tidsakse Gunnar Sønstevold som

          filmkomponist. 
1985: Jolly Kramer Johansen; vår første store filmkomponist

1984: Arne Nordheim som filmkomponist

3. FOREDRAG / LECTURES

2024: Arne Garborg og fela.

2023: Nordmenn og våre hytter. Hvordan er våre hytter blitt

           besunget gjennom 150 års kulturhistorie?

2023: Dei gamle jærslåttane, på sporet etter ein forsvunne musikk.

2022: Robert Burns, en skotsk nasjonaldikter for i dag?

2021: Trommeslåtter i ujevne taktarter, et tolkningsforsøk.

2021: Nasjonalsanger, en brokete musikalsk kategori.

2020 Våre musikkinstrumenter, konstruksjon, spilleteknikk, og musikk.

2001: Etableringskurs for kunstnere. (For Stavanger kommune.)
2001: Nils Westerlunds opptegnelser av norske trommeslåtter.

          (For Karmsund folkemuseum.) 

2001: Kreativitet og forandring. (For Forsvarets Ressurs-

           organisasjon.)
2000: Kreativitet og struktur – gjensidig utelukkelse eller gjensidig

            berikelse? (For Forum for statlige ledere i Hedmark fylke.)
2000: Arkitektur og musikk – metafysiske grenseoverskridelser.

           (For organisasjonen Norske Kunsthåndverkere, Hedmark

           og Oppland.)
1999: Arkitektur og musikk – metafysiske grenseoverskridelser. 
(For

          Hedmark arkitektforening)
1995: Norske trommeslåtter 
(for Ole Bull akademiet.)

1995: Norske trommeslåtter, (for Norges musikkhøgskole.)

3.6

GJESTEFORELESNINGER / GUEST LECTURES

2001: Norske trommeslåtter (ved lærerutdanningen på Stord).
2001: MIDI-sats gjennom Class Fronter 
(ved lærerutdanningen på

          Stord).
1987 – 1988: Filmmusikk – tilfører eller forfører?  
(Ved en rekke folkehøgskoler samt ved den daværende distriktshøgskolen i Bø, Telemark. 

4. KUNSTNERISK VIRKE SOM KOMPONIST OG UTØVER 

4.1

MUSIKK TIL TEATER

2001: 2001 Tredje og siste del av Hedmark teaters 1000års-trilogi.

1996: Koffertene Klomadu teater, regi: Svein Gundersen

1994: Laterna Magica Performance på Domkirkeodden, Hamar

          under OL. Regi: Svein Gundersen.

1994: Skårungen Klomadu teater, Nordland dukketeaterverksted.

          Regi: Marvin Yxner. 

1993: Frigg og Frøya På Tur Klomaduteateret, regi: Kenneth

          Dean/Svein Gundersen.

1992: Peer Gynt og Flash Solo Teater X, regi: Kenneth Dean.

1992: Den Magiske Timen  Statens teaterhøgskole, regi: Siri   Senje. Musikken prisbelønnet av Norsk kulturråd.

1992: Kvinnen som kledte seg naken for sin elskede Statens teater-

          høgskoles avgangskull. Regi og skuespiller: Helga

          Mjeldheim.

1991: Sirkelen Arken barneteater, regi: Faith Guss.

1991: Trollspeilet Statens teaterhøgskole, regi: Bentein Baardson.

1990: Meta-Morfose Teaterverkstedet, regi: Kenneth Dean.

1989: Stormen Teaterverkstedet, regi: Kenneth Dean.

1984: Den merkelige reisen Halvannenteateret, regi: Faith Guss. 

 


4.2

PERFORMANCE

Har utviklet performancekonseptet Hit-and-run-Art, korte musikk- orienterte performancer.

2021: Pastorale for Bratsj og Theremin
2014: Begeistret Brudulje / innhylling av kulturhus
 i klokkeklang

           i fb.m. åpningen av Hamar kulturhus.

2004: Abu Ghraib
2004: Drum Intercourse

2004: Vil du vite hvordan bonden..?

2004: Strings of Chain
2003: Gevir /Gevær – En Elgperformance

2002: Water Music

2001: Havet blir til mens du ror for slagverk og elektrofoni.
2001: Gruve / Groove
for slagverk og elektrofoni, til internasjonalt

            kunstsymposium ”MINE” i Folldal Gruver.
1999: Urbam / Turban 
for slaginstrumenter og skrapjern.
1998: Steal Softly my Soul.
1998: Pust inn, Pust ut.
1997: Regndans.
1995: La Vie, La Mère, etc 
for tape og turist
1995: Game Over, for slagverk og sentralborddame.
Engasjert av Hedmark teater høsten 1998 for å framføre de fem siste under fellestittelen SERENADER FRA DET INDRE ROM. 

4.3

MUSIKK TIL KORTFILM/VIDEO 

1994: Jakten på det ukjente Dokumentarfilm om Helge Ingstad,

          regi: Erik Solbakken.

1993: Vinterveien regi: Erik Skjoldbjærg.

1991: Mannen på sykkelen regi: Jan Åsmund Jacobsen. 

1991: Fragmenter regi: Eric Coenders.

1990: Marias valg (video), regi: Hildur Ferskaug.

1990: Aion (video) Regi: Erik Skjoldbjærg.

1987: Ingen rød løper Regi: Jan Åsmund Jacobsen/Ingrid Dokka.

1986: Episode XIII. Statens studiesenter for film. Regi: Tito

          Pannaggi. 

1986: Hva var det? Statens studiesenter for film. Regi: Tito

          Pannaggi. 

4.4

MUSIKK UTGITT PÅ NORSK MUSIKKINFORMASJON 

1998: Arabesque for Vibrafon og Marimba.
1998: Tre sanger til tekst av Tryggve Andersen 
for sopran og klaver. 

1998: Reklamen og frykten, blandet kor og sangkvartett.
1996: Doctor Caligaris Klarinett 
monodrama, libretto: Erik Meling. 

1994: Sporløs for blandet kor.
1993: Erindringskatalog 
to sanger for sopran, klaver og slagverk.
1992: Insurrecta
 Per Timpani Solo
1992: Allegro Locomotivo for to klaverer og to slagverk.
1986: Musique Oblique Pour Xylophone Solo.
1985: Fem solostykker for vibrafon.

 

 

4.5

SAMARBEIDS- OG SELVSTENDIGE PROSJEKTER MED VISUELLE KUNSTNERE 

2001: Fig-trAns-iT Lydinstallasjon til prosjektet TID (Norske

          kunsthåndverkeres 25års jubileum på Domkirkeodden).

2001: Krukkeklang Lydinstallasjon til kunsthåndverkeren Elisabeth

           Skomdals installasjon ”Stille bevegelse” (prosjektet TID

           Norske kunsthåndverkeres 25års jubileum på Domkirke-

           odden). 

2001: ”Nachruf” Lydinstallasjon til internasjonalt kunst-

           symposium ”MINE” i Folldal Gruver.

1999: Obelisk for elektrofoni og slagverk. Samarbeidsprosjekt med

           billedkunstnerne Jannecke Lønne Kristiansen, Tina

           Buddeberg og Jan Egge, Hamar (Koigen).

1999: Direktiv installasjoner for billedkunstprosjekt av Laila

          Hilsen. Finansiert av Norsk Kulturråd. 

1999: Wonderphone akustiske vandringer. Med Tina M. Buddeberg

          og Elin Tanding Sørensen, finansiert av Norsk Kulturråd.

1991: Billedkunstneren Hans-Petter Stubergs separatutstilling ved

          Modum kunstforening. 

4.6

UTGIVELSER I UTLANDET

2020: Sonata for harp. (Forlaget Lyon & Healy, USA)

2020: Four Japanese Gardens for pedal harp. (Forlaget Lyon &

            Healy, USA)

2019: Global Harp 15 pieces for Celtic harp. (Forlaget Lyon & Healy,

           USA)

2019: Håvamål for kor og slagverk. 7 satser (movements) (Varighet        ca. 30’). Edition Ferrimontana, Tyskland. 

2016: Epameroi! for mixed choir and percussion. (5 movements),

          varighet: 25 min. Edition Ferrimontana, Tyskland. 

2016 Amore so la for mixed choir. Edition Ferrimontana,

         Tyskland. 

1998: The voice in the rock strykekvartett, Red House Editions,

            Australia. 

4.7

ANDRE KOMPOSISJONER/PROSJEKTER

2024: Persona (strykekvartett / string quartet)

2022: ClariBassi/Netto; introduksjon og tango for bassklarinett solo.

2022: Trotting the Fox rondo for snare drum (Varighet 1’45’’).

2022: Habanera Para Guitarra (Varighet 2’50’’).

2022: Kom regn av det høye folketone fra Vardal, for kor og

           trøing /cajon. (Varighet 3’27’’). 

2021: Broken Baroque toccata for pedal harp (Varighet 9’18’’).

2020: Piano Puzzle for Actor Musician (Varighet 5’).

2020: Toccata og springar for classical guitar (Varighet 3’).

2020: Sonata for Harp  (Varighet 12’58’’).

2020: Four Japanese Gardens for pedal harp solo.

2019: Global Harp 15 pieces for Celtic harp. 

2019: Fem meditasjoner over Bibelske Aforismer for kirkeorgel

2019: La Bijou, Dancing Barefoot Beneath The Evening Star

          flute solo.

2019: Håvamål for kor og slagverk. 7 satser (movements)

2017: Enigma for Trombone solo (Varighet 6’).

2017: Festkanon
2017: Bursdagskantante 
for sopran, alt, bass og continuo.

2017: Du Høie Fryd For Rene Sjele partita for orgel og blandet kor

2017: Ni orgelpreludier basert på salmer fra Solør og Odalen  (9 stykker           i samling. 4 av dem, ”Partita over salmen Du høye fryd for

          rene sjele” urframført i Hamar Domkirke. Gjenfremført

          med salmetonen bearbeidet av komponisten, av Hamar

          Domkor og kantor Gudbrand Aasen i Berlin, mai 2017  

          under Det tyske reformasjonsjubileet.). 

2016: Epameroi!  for mixed choir and percussion. (5 movements), 

2011: Partita for to hardingfeler (Arbeidsstipend fra Komponistenes

         Vederlagsfond) 

1998: The Voice In The Rock, As Birds InFlight miniatyr-

          strykekvartetter, prosjekt i regi av Ny Musikks

          Komponistgruppe. 

4.8

BESTILLINGSVERK 

2023: De enkle sjelers speil, bestilt av domkantor Trond

          Våge i fb.m. det nye orgelet i Hamar domkirke.

2021: Di hand over mi hand. Fem songar for sopran og

          harpe til dikt av Hilde Myklebust. Tinga av Marthe Werring

          Holmern.

2017: Nåderik, rondo for klaver solo. Bestilt av domkantor Per-

          Edvard Hansen (10min. 20 sek.) 

2017: Enigma for trombone solo. Bestilt og urframført av

          Kåre Nordseth. (5 min.) 

2012: Triptykon, sangsyklus for sang og klaver (ca. 15 min.)

          basert på dikt av Astrid Hjertenæs Andersen. Bestilt av Karin

          Andreassen. (Arbeidsstipend fra Det Norske

          Komponistfond.) Ferdigstilt september 2013. Urframført 21.

          november 2015. 

2011: Hesperos; fem sanger om Aftenstjernen. Bestilt av Tangen

           Damekor (Arbeidsstipend fra Det Norske Komponistfond)

2007: Concerto for Estonian bagpipe and chamber  orchestra           

           (Arbeidsstipend frKomponistenes vederlagsfond) 

2005: Bergljot Dekonstruert. Musikalsk dekonstruksjon av

          Grieg/Bjørnsons ”Bergljot”, for slagverk, elektrofoni og tre

          skuespillere. Urframført på Performance- festivalen på

          Hedmark Kunstsenter ”Kunstbanken”, Hamar, sept. 2005.  

          (Arbeidsstipend fra Komponistenes vederlagsfond og Det

          norske komponistfond.)
2004: Tidssignal 
til klokkespillet i Hamar (Spilles som

           voorslag til klokkespillets ritorneller hver time mellom kl.

           09 og 21 hver dag i hele året.).
2003: Hva gjeteren hørte ... 
Bestilt og framført av Gjøvik

           spelemannslag, åpningsverk på Landskappleiken 2003.

           Arbeidsstipend fra Komponistenes vederlagsfond.
2003: Solørsalmer. 
Bearbeiding av religiøse folketoner fra Solør og

           Odalen for blandet kor og kvedar. Forsknings- og

           utviklingsprosjekt fra Høgskolen i Hedmark. Framført av

           Hamar domkor og kvedaren Annar By.
2002: Trø i ring og trø i kring 
for sopran, kvedar og marimba.

            Bestilt av Jorun Hermansen.
2002: Einstürzende rondo 
for tverrfløyte og kontrabass.

           Bestilt av Anne-Lill Ree og Eilert Kolberg. (arbeidsstipend

           fra TONO).
2001: Vintervei f
or klarinett og elektrofoni. Bestilt av Sonja Lund

          (arbeidsstipend fra TONO. 2000.) Urframført på

          Nordlysfestivalen, Tromsø, jan. 2001. 

2000: Frühlingsmusik for kammerensemble. Bestilt av

           Tuchfühlung, billedkunstfestival i Velbert-Langenberg,

           Tyskland. Urframført, Juni 2000.
1999: Obelisk 
for elektrofoni og slagverk, bestilt av Hedmark

           Fylkeskommune. 

1999: Addenda Soundings for slagverk. Bestilt av Kunstbanken på

          Hamar. 

1999: Hockey Drumming, for åpningen av VM i ishockey, bestilt av

          Norsk Ishockeyforbund.
1999: Solve-strofer 
for resitatør, vln., vla. og vcl. Bestilt av og

          urframført ved Festspillene i Elverum. ( arbeidsstipend fra

          Komponistenes Vederlagsfond.) 

1999: Air Rings og The Smashed Door bestilt av Cikada

          strykekvartett (arbeidsstipend fra Norsk komponistfond).

1998: Arabesque for marimba og vibrafon. Bestilt av Casus

          slagverksduo (arbeidsstipend fra TONO).

1998: Tre sanger til tekst av Tryggve Andersen for sopran og klaver.

          Bestilt av Sigrid Undset-dagene.
1998: Eksersis for stadstamburer. 
Bestilt av Hamar bys 150 års

           jubileum.

1998: Opened Circles. Bestilt av Hedmark Sinfonietta. ( arbeids--

           stipend fra Norsk Kulturfond.) 

1997: Sten i glass for 4 tradisjonsmusikere, 2 resitatører, blandet

          kor, messingkvintett, 2 slagverkere, elektrofoni, dansere.

          Urframført under åpningen av vernebygget over

          Domkirkeruinene på Hamar, 9 august 1998, (arbeidsstipend

          fra Komponistenes Vederlagsfond).

1997: Musikk for de fire himmelretningene for fløyte solo, bestilt av

          Anne-Lill Ree (arbeidsstipend fra TONO.) Urframført i

          København.
1997: Midt i tiden 
for kvinnekor, resitatører, fiolin og fløyte, for

          festivalen Kvinner viser vei. Bestilt av Hedmark fylkes-

          kommune.
1997: Klangkompass 1, b
estilt av Stange vgs. finansiert av Ny Musikk

           Hedmark.
1997: Klangkompass 2, Domkirkeodden, Hedmarksmuseet ,i

          forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen for Vernebygget.

          Finansiert av Hedmarksmuseet.
1996: Reklamen og frykten, 
koret Collegium Vocale, Hamar

           (arbeidsstipend fra Komponistenes Vederlagsfond).
1995: Doctor Caligaris klarinett, opera i én akt for 
Sortland

          sinfonietta  (arbeidsstipend fra Norsk Kulturfond).
1995: Regn sang 
(tekst: Knut Faldbakken) for Romedal damekor. 

 


4.9

STIPENDTILDELINGER / GRANTS

2012: Arbeidsstipend Det norske komponistfond.
2011: Arbeidsstipend Det norske komponistfond.
2008: Arbeidsstipend Komponistenes vederlagsfond
2006: Arbeidsstipend TONO og Komponistenes vederlagsfond.

2005: Arbeidsstipend Komponistenes vederlagsfond og Det

           norske komponistfond.
2004: Arbeidsstipend TONO og Komponistenes vederlagsfond 

2003: Arbeidsstipend TONO og Komponistenes vederlagsfond. 

2002: Arbeidsstipend, TONO
2001: Arbeidsstipend, TONO.
2000: Fordypningsstipend, 2-årig, Komponistenes vederlags-

            fond. 

2000: Reisestipend, Utenriksdepartementet.
2000: Arbeidsstipend, TONO.
1999: Arbeidsstipend, Komponistenes vederlagsfond.
1999: Arbeidsstipend, Norsk komponistfond.
1998: Arbeidsstipend, TONO.
1998: Arbeidsstipend, Norsk kulturfond.
1998: Arbeidsstipend, Komponistenes vederlagsfond.
1997: Arbeidsstipend, TONO.
1996: Arbeidsstipend, Komponistenes vederlagsfond.
1995: Arbeidsstipend, Norsk kulturfond.
1989: Reisestipend, Norsk kortfilmfond. 

5: FOLKEMUSIKK: FAGLIG OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET

5.1

UTØVENDE VIRKSOMHET

Spiller tamburtromme med militære signaler, norske tromme-slåtter og samspill tromme/fele som spesialfelt. I tillegg nordisk sekkepipe, munnharpe, seljefløyte, hardingfele, vanlig fele og bratsj. 2022 Godkjent som Meistertambur etter prøvespill ved Noregs tamburlaug.

5.2

KAPPLEIKSDELTAKELSE

2017: Deltok på Landskappleiken, Røros i klassen eldre folke-

          musikkinstrumenter, tambur-tromme, munnharpe,

          seljefløyte,  

2016: Deltok på Jørn Hilmestevnet, Fagernes,i klassen for eldre

          folkemusikkinstrumenter , på tamburtromme, munnharpe

          og seljefløyte. 

2015: Deltok på Landskappleiken, Fagernes, i klassen eldre folke-

          musikkinstrumenter; munnharpe, seljefløyte. 

2014: Deltok på Landskappleiken, Geilo, i klassen eldre folke-

          musikkinstrumenter; munnharpe, seljefløyte,  

2013: Deltok på Landskappleiken, Røros, i klassen eldre folke-

          musikkinstrumenter; munnharpe, seljefløyte,

2012: Vinner av klassen eldre folkemusikkinstrumenter senior,

          Landskappleiken, Otta. 

2011: Vinner av klassen eldre folkemusikkinstrumenter senior,

          Landskappleiken, Seljord.

2010: 3. plass i klassen eldre folkemusikkinstrumenter senior,                    Landskappleiken, Voss. 

2009: Norgesmester i klassen eldre folkemusikkinstrumenter

           (tamburtromme), Landskappleiken, Geilo. 

2007: Vinner av klassen for utøver i eldre folkemusikk-

           instrumenter, Landskappleiken på Geilo.
2006: 1. Premiegrad på Landskappleiken på Beitostølen (tambur-

            tromme og munnharpe).

2005: 1. Premiegrad på Landskappleiken på Røros (tambur-

            tromme og munnharpe). 

2004: 1. Premiegrad på Landskappleiken i Eidfjord. 

2003: 1. Premiegrad på Landskappleiken på Gjøvik

2002: 1. Premiegrad på Landskappleiken på Vågå. 

2001: 1. premiegrad, vinner av klassen Eldre folkemusikk-

           instrumenter samt 5. plass i nordisk sekkepipe, samme

           klasse på Distriktskappleiken på Røros.
2001: 1. premiegrad på Landskappleiken i Rauland.
2000: 1. premiegrad på Distriktskappleiken i Løten. 

2000: 1. premiegrad på Landskappleiken på Voss.

1999: 1. premiegrad på Landskappleiken i Oppdal.

1999: 1. premiegrad på Distriktskappleiken på Brandbu. 

1998: 1. premiegrad på Landskappleiken på Kongsberg. 

1997: 1. premiegrad på Distriktskappleiken på Ringebu. 

1997: 1. premiegrad på Landskappleiken i Ål.
1996: 1. premiegrad på Landskappleiken i Vågå.
1995: 2. premiegrad på Landskappleiken i Førde. 

5.3

MUSIKALSK SAMARBEIDE MED SPELEMANNEN ATLE LIEN JENSSEN I DUOEN ”HURVOMHEI!”


2005: Invitert til å spille på folkemusikkfestival Litauen.
2004: Invitert til å spille på folkemusikkfestival i Latvia. 

2003: Spilleoppdrag i Namibia, Afrika på Tsumeb Cultural

           Village Festival.
2002: Invitert til å spille på folkemusikkfestival i Latvia.
2001: CD-utgivelse ”HURVOMHEI” med økonomisk støtte fra

          Hamar kommune, Rådet for folkemusikk og folkedans,

          Norsk folkemusikkfond.
1997: Spilleoppdrag bl.a. på Finnskogdagene, Hedemarksmuseet,

          Glåmdalsmuseet.

1997: Kassettutgivelse ”Hurvomhei”. 

5.4

TURNÉER


2004 og 2005: Heming og gygra. Musiker i forestillingen av samme

        navn med Ann-Elin Lium, Turne-organisasjon for Hedmark.
1997 og 1998: Dystetromme, dystre slåtter, og djevelsk spill. 
Turnéorg.

        for Hedmark, og Rikskonsertene. 

5.5

VIRKE SOM KAPPLEIKSDOMMER I KLASSENE ELDRE FOLKEMUSIKK- INSTRUMENTER, LANGELEIK, KVEDING


2007: Jørn Hilmestevnet, Fagernes
2002: Jørn Hilmestevnet, Fagernes 

2000: Vinterkappleiken ved Akademiet i Rauland.

1999: Jørn Hilmestevnet, Fagernes.
1998: Jørn Hilmestevnet, Fagernes. 

5.6

MEDVIRKNING I KRINGKASTINGSPROGRAM OM FOLKEMUSIKK

1998: TV-programmet Halvbror til Reven (NRK-2).

1997: Halvbror til reven (P-2).
1996: Folkemusikktimen (P-2). 

6. TILLITSVERV INNEN KULTURLIVET

2023 - 2024: Leder av Hedmark folkemusikklag.

2022-2024: Styremedlem i Hamar domkor

2003 – 2004: Representant for høgskolen i Hedmark i

              arbeidsgruppe i Hedmark fylkeskommune; ”kulturbasert

              næringsutvikling”. 

2002- 2003: Medlem av arbeidsgruppe i Hedmark fylkes-

              kommune; ”Profesjonell kunst på dagsorden”. 

April –98 – des. 2000: Formann i Norges Kunstnerråd.
April –98 – des. 2000: Medlem av representantskapet i Henie-

             Onstad kunstsenter.
Januar 1999 – des. 2000: Visepresident for Vest-Europa i ECA –

            European Council of Artists.

2000: Sentral i reorganiseringen av Utenriksdepartementets ”Råd

           for kultursamarbeid med utlandet”.
1998: Medlem av den norske juryen for utvelgelse av verk til

          Verdensmusikkdagene i Seoul, Sør-Korea, arrangert av

          ISCM – International Society for Contemporary Music. 1996 – 1998: Avdelingsleder i Ny Musikks komponistgruppe.
1996 – 1998: Medlem av arbeidsutvalget og landsstyret i Ny  

            Musikk.
1995: Stifter og formann av Ny Musikk Hedmark, 

1993 – 1996: Styremedlem i Ny Musikks komponistgruppe.
1993 – 1998: Representerte Ny Musikk i: NO
TAM- Norsk senter

            for teknologi. akustikk og musikk (styret), Norges

            kunstnerråd, KOPINOR (representantskapet), observatør i

            styret i Norsk Musikkinformasjon (1996-98)
1993 – 1994: Formann i Oslo Sinfonietta (samtidsensemble). 

bottom of page