instrumentalist, music scholar, composer

Bjørn Sverre Kristensen

Click here to edit subtitle

Bjørn Sverre Kristensen

Født (born): 14/5 1954 i Moss, bosatt på Hamar.


1. UTDANNING (EDUCATION)

1.1

Cand. philol. (Master of Arts), Universitetet i Oslo, vår 1984.


Musikkvitenskap hovedfag, Hovedinstrument: Slagverk.


Hovedoppgavens tittel: Arne Nordheim som filmkomponist. En  analyse av musikken til spillefilmen “Forfølgelsen” med fokus på forholdet mellom musikkforløp og filmforløp.


Tilleggsfag (additional subjects):


Teatervitenskap mellomfag, Universitetet i Oslo, vår 1979

Historie grunnfag, Universitetet i Oslo, våren 1977


Pedagogisk seminar: Oslo, høst 1984.


1.2 TILLEGGSUTDANNING (ADDITIONAL EDUCATION)

1991-93: Norges musikkhøgskole, komponistlinjen som hospitant. Elev av Ragnar Søderlind

og Bjørn Kruse.

1985-86: Privatelev i komposisjon hos Kjell Samkopf.


2. YRKESERFARING (PROFESSIONAL EXPERIENCE)

2.1

2006: Forskningstipendiat ved Forsvarsmuseet, Akershus festning, militærmusikk.

2003: Forskningstipendiat ved Forsvarsmuseet, Akershus festning, militærmusikk.

Fra 2001: Utnevnt til førstelektor ved Høgskolen i Hedmark. Underviser i musikkhistorie og satslære med fokus på musikkteknologi, komponering og arrangering, Community Arts, film- og spillkomponering, og global musikk inklusiv norsk folkemusikk. 

1994 – Høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark, avd. LUNA, Hamar.

1986- 1994 : Freelance film- og teaterkomponist.

1985-89: Filmarkivar, Norsk filminstitutt, på prosjektbasis.

1985-86: Filmarkivar, Norsk Filminstitutt, årsvikariat.

1981 (1/1-31/7): Arrangementssekretær i A/S Studentkro, Chateau Neuf.

1980: Kultursekretær og senere kontorsjef ved Det Norske Studentersamfund, Oslo.


2.2. PEDAGOGISK VIRKSOMHET SOM HØGSKOLELEKTOR FRA 1994 (TEACHING AS ASSISTANT PROFESSOR FROM 1994)

2.2.1 VED FAGLÆRERSTUDIET, 180 STP (credits) (MUSIC TEACHERS’ TRAINING COURSE):

  • Komposisjon hovedinstrument (musical composition, main subject)
  • Satslære, komponering og arrangering.
  • Musikkhistorie og kulturkunnskap: Kunstmusikk, jazz, rock.
  • Global musikk og norsk folkemusikk (Global music and Norwegian folk music)
  • Community Arts
  • Musikkformidling
  • Film- og spillkomponering (Film- and computer game composing)


2.2.2 VED FØRSKOLELÆRERSTUDIET (AT KINDERGARTEN TEACHERS’ COURSE)

  • Global musikk og norsk folkemusikk (Global music and Norwegian folk music).
  • Ukulelespill
  • Desentralisert kurs på Gjøvik (1994 – 1995)


2.2.3 Kommisjonsarbeid

2020: Høgskolen i Østfold: Medlem av vurderingskommisjon ved tilsettelse av førstelektor i musikk ved lærerutdanningen.


2.2.4 SENSORARBEID (EXTERNAL EXAMINER ):

2019 Universitetet i Agder, Inst. f. sceniske og visuelle fag, Kristiansand: Masteroppgave. Ref: Thormod Wallem Anundsen

2015: Universitetet i Agder, Inst. f. sceniske og visuelle fag, Kristiansand: Masteroppgave. Ref: Thormod Wallem Anundsen

1997 Høgskolen i Oslo, avd.f. forskoleutdanning, musikkseksjonen.

1996 Høgskolen i Oslo, avd.f. forskoleutdanning, musikkseksjonen.


2.3 ANNEN PEDAGOGISK VIRKSOMHET (OTHER EXPERIENCE AS TEACHER):

1997: Fra spelemann til konsertmester Tillegg til undervisningsopplegg om norsk tidlig romantisk malerkunst, Hedmark kunstnersenter,Turnéorganisasjonen for Hedmark (sammen med Atle Lien Jenssen).

1994: Timelærer i musikk ved Teater X, Bærum.

1992-93: Musikklærer/komponist ved Teater X, Bærum, 1/4 stilling.

1993-94: Instruktør i slagverk ved Uranienborg skolekorps, Oslo.

1991-92: Instruktør i slagverk ved Sofiemyr ungdomskorps, Akershus.

1991-94: Brevskolelærer og sensor ved NKS i kursene: “Å skape en

hverdag” og “Barns oppvekst og utvikling”.

1987-91: Gjesteforeleser i filmmusikk, emne: Filmmusikk; tilfører eller

forfører? ved bl.a. Notodden lærerhøgskole (medialinjen), Distrikshøgskolen i Bø (kulturlinjen), Buskerud musikkonservatorium.

Seminarer om filmmusikk, filmdramaturgi, norsk filmmusikkhistorie, kostyme- og setdesign i norsk filmproduksjon, samt musikkvideo på en rekke folkehøgskoler og filmklubber.

1984-89: Instruktør i trommesett og band samspill ved Aktiv kvinnekultursenter, Oslo.

1984-86: Kortere vikariater i musikk og drama ved Hartvig Nissens og Foss videregående skoler, Oslo.

1983-85: Instruktør/prosjektkoordinator, Oppsal Rockeprosjekt, Oslo.

Kurs: 1992: Brevkurs for brevskolelærere, NKS Fjernundervisning.

1989: Statens datasentral: Grunnkurs 1 i SIFT

1986: Grunnkurs i lydarbeide, Statens studiesenter for film. (Lærer: Magne Mikkelsen.)


2.4. ANNEN YRKESERFARING (OTHER WORK EXPERIENCE):

1986: Filmmusikkonsulent for Amandaprisen.

1991: Konsulent og sangprodusent for Kari Svendsens CD “Kari går til filmen”, Grappa Records.


2.5. ENSEMBLER OG BAND (ensembles and bands):

2017- SURPRISE DANSEENSEMBLE (instrumentalist)

2010- HAMAR DOMKOR (bass)

2006-2017: LEIK SPELLEMANNSLAG

1996-2007: HURVOMHEI (folkemusikkduo med Atle Lien Jenssen)

1984-1994: PAN-TAM (latinrockband)

1983-1989: STUDENTORKESTERET (Universitetet i Oslos symfoniorkester, pauker/slagverk)

1983: NORGES MUSIKKHØGSKOLES SAMTIDSENSEMBLE

1981-1982: BROADWAY NEWS (popband)

1979-1981: OSLO BØRS (pønkband)

1976-1978: REVEGÅRDEN (jazzrockband)


3. PUBLIKASJONER (PUBLICATIONS):


3.1. VITENSKAPELIGE ARTIKLER (SCIENTIFIC PUBLICATIONS):

2020: Arne Garborg og fela. Musikk og tradisjon nr. 34, Novus forlag 2020.

2018: Trommeslåtter med ujevne taktarter - et tolkningsforsøk. Musikk og tradisjon nr. 32, Novus forlag 2018.

2017: Hardingfeleverkstaden på Sandland - ei lokal næringsverksemd. Musikk og tradisjon nr. 31, Novus forlag, 2017.

2014: Hardingfelene frå Sandland. Musikk og tradisjon nr. 28, Novus forlag, 2014.

2006: Militære signalinstrumenter, et gjenstandsstudium. Småskrift nr. 46, Forsvarsmuseet.

2003: Militærtamburen - musikant og signalist. Småskrift nr. 38, Forsvarsmuseet.

1998: Nils Westerlunds opptegnelser av norske trommeslåtter. I Aursland S, Vikingstad E,

          Østrem N: Årbok for Karmsund 1997-1998, Karmsund folkemuseum.

1997: Lyden av film -  musikk i norske kinofilmer. I Helseth, Tore (red.): Mørkets musikk,

          Oslo:  Norsk filminstitutts skriftserie nr. 6.

1997: Komse eller brumbass - et “nytt” instrument tuftet på gamle tradisjoner. (Sammen med

          Atle Lien Jenssen) I Skaug, Tore: Årbok for norsk folkemusikk, Norsk Folkemusikk-

          og Danselag, Fyresdal.

1986: International directory of cinematographers, set- and costume designers in film. Forlag:

          K.G. Saur, München, New York, London, Paris. Utgitt av FIAF - den internasjonale

          filmarkiv-føderasjonen,). (Den norske delen.)


3.2. FAGARTIKLER/ESSAYS/PAPERS:

2012: Song and dance for community change (Paper. British Forum for Ethnomusicology,

          årskongress, Durham, England.

2008: A Hardanger fiddle at the slopes of Mount Kilimanjaro (Paper. BIMUC, Bergen)

2000: Hvordan måles kunstnerisk kvalitet? Black Box teaters vårprogram 2000.

2000: Farvel solidaritet – velkommen soliditet? i Norges Kunstnerråds jubileumsbok

          ”Kunsten å rulle en stein”, forlaget Bonytt. Også forfatter av forordet.

1997: Å spille norsk folkemusikk på tromme. (Tidsskriftet Slagverknytt.)

1997: Dokumentasjon på samspill mellom tromme og fele og fele/hardingfele og klarinett. 

          (Tidsskriftet Spelemannsbladet.)

1996: Trommeslåtter i ujevne taktarter. (Tidsskriftet Slagverknytt.)

1996: Komse eller brumbass. (Sammen med Atle Lien Jenssen. (Tidsskriftet Slagverknytt.)

1989: Musikk til film – noen innfallsvinkler. Filmtidskriftet Z, nr. 4/1989.

1989: Powwaqqatsi – et audiovisuelt rusmiddel. Filmtidskriftet Z, nr. 1/1989.

1988: Fra Akropolis til Hollywood – bokanmeldelse. Filmtidskriftet Z, nr. 4/1988.

1987: Festspillene i Bergen, artikkel om filmmusikk.

1995: Filmmusikken i Norge, i bladet ”Musikkmagasinet” nr. 4/95 og kompilasjon av CD.

1986: Generasjonsskifte. – Om kostyme- og set-design i norske spillefilmer. Film og kino nr.

          5/1986.

1985: Kjøpe ligger hinsides alle muligheter. – Om kostyme- og set-design i norske

          spillefilmer. Film og kino nr. 8/1985.

1985-91: Fast filmanmelder i musikkavisen PULS. Fillmanmelder i Filmtidskriftet Z.


3.3 UTREDNINGER (STUDIES):

2003: Profesjonell kunst på dagsorden. Utredning for Hedmark Fylkeskommune (medlem av arbeidsgruppe).

2001: Fylkeskommunale kunstnerstipend. (For Hedmark fylkeskommune)

2000: Kunsten og kunstneres plass I Hedmarks kulturpolitikk. (For Hedmark fylkeskommune)

(Begge disse I regi av Hemark kunstnernode – en uformell gruppe kunstnere som ønsker å videreutvikle fylkets kunstpolitiske potensiale, som jeg grunnla.)

1998: OperaOfsen - Musikkdramatisk satsning ved Hedmark teater (sammen

med Brit Lossius, Halldis og Harald Hoaas).


3.4. RADIOPROGRAMMER (Radio programs):

1984: Arne Nordheim  som filmkomponist (NRK)

1985: Jolly Kramer johansen; vår første store filmkomponist (NRK)

1986: Informasjon langs en tidsakse; Gunnar Sønstevold som filmkomponist. (NRK)

1987: Komponist med filmpartitur; Maj Sønstevold som filmkomponist. Del 1. (NRK)

1987: Komponist med filmpartitur; Maj Sønstevold som filmkomponist. Del 2. (NRK)

1988: Norsk filmmusikk i et fugleperspektiv. (NRK)

1990: Pauline Hall som filmkomponist. (NRK)

1992: 1946 – et merkeår i norsk filmmusikk. (NRK)

1989: “Fast gjest” i programposten Glamour og musikk ved Lisa Kristin Strindberg. (NRK)


3.5 FOREDRAG (LECTURES):

2023: Nordmenn og våre hytter. Hvordan er våre hytter blitt besunget gjennom 150 års kulturhistorie? 

2022: Robert Burns i dag?

2021: Trommeslåtter i ujevne taktarter, et tolkningsforsøk.

2021: Nasjonalsanger, en brokete musikalsk kategori.

2020: Våre musikkinstrumenter; konstruksjon, spilleteknikk, og musikk. 

2001: Etableringskurs for kunstnere. (For Stavanger kommune.)

2001: Nils Westerlunds opptegnelser av norske trommeslåtter. (For Karmsund folkemuseum.)

2001: Kreativitet og forandring. (For Forsvarets Ressursorganisasjon.)

2000: Kreativitet og struktur – gjensidig utelukkelse eller gjensidig berikelse? (For Forum for

          statlige ledere i Hedmark fylke.)

2000: Arkitektur og musikk – metafysiske grenseoverskridelser.  (For organisasjonen Norske

         Kunsthåndverkere, Hedmark og Oppland.)

1999: Arkitektur og musikk – metafysiske grenseoverskridelser.  (For Hedmark arkitekt-

          forening)

1995: Norske trommeslåtter, Ole Bull akademiet.


3.6 GJESTEFORELESNINGER (AS GUEST LECTURER):

2002: Norske trommeslåtter (ved Norges Musikkhøgskole).

2001: Norske trommeslåtter (ved lærerutdanningen på Stord).

2001: MIDI-sats gjennom Class Fronter (ved lærerutdanningen på stord).

1987 – 1988: Filmmusikk – tilfører eller forfører? (Ved en rekke folkehøgskoler samt ved

den daværende distriktshøgskolen i Bø, Telemark.


4. KUNSTNERISK VIRKE SOM KOMPONIST OG UTØVER (ARTISTIC WORK AS COMPOSER AND PERFORMER):


 4.1 MUSIKK TIL TEATER (Music for theatre):

2001: 2001 – Tredje og siste del av Hedmark teaters 1000års-trilogi.

1996: KOFFERTENE - Klomadu teater, regi: Svein Gundersen

1994: LATERNA MAGICA - Performance på Domkirkeodden, Hamar under OL. Regi:

          Svein Gundersen.

1994: SKÅRUNGEN - Klomadu teater, Nordland dukketeaterverksted. Regi: Marvin Yxner.

1993: FRIGG OG FRØYA PÅ TUR - Klomaduteateret, regi: Kenneth Dean/Svein

           Gundersen.

1992: PEER GYNT og FLASH SOLO - Teater X, regi: Kenneth Dean.

1992: DEN MAGISKE TIMEN - Statens teaterhøgskole, regi: Siri Senje.

1992: KVINNEN SOM KLEDTE SEG NAKEN FOR SIN ELSKEDE - Statens

          teaterhøgskoles avgangskull. Regi og skuespiller: Helga Mjeldheim.

1991: SIRKELEN - Arken barneteater (fri amatørgruppe), regi: Faith Guss.

1991: TROLLSPEILET - Statens teaterhøgskole, regi: Bentein Baardson.

1990: META-MORFOSE - Teaterverkstedet, regi: Kenneth Dean.

1989: STORMEN - Teaterverkstedet, regi: Kenneth Dean.

1984: DEN MERKELIGE REISEN, Halvannenteateret (fri amatørgruppe), regi: Faith Guss.


4.2 PERFORMANCE:

2021: PASTORALE FOR VIOLA AND THEREMIN

2014: BEGEISTRET BRUDULJE / INNHYLLING AV KULTURHUS MED KLOKKEKLANG, ifb åpningen av Hamar Kulturhus.

2004: ABU GHRAIB

2004: DRUM INTERCOURSE

2004: VIL DU VITE HVORDAN BONDEN..?

2004: STRINGS OF CHAIN

2003: GEVIR/GEVÆR – EN ELGPERFORMANCE

2002: WATER MUSIC

2001: HAVET BLIR TIL MENS DU ROR for slagverk og elektrofoni.

2001: GRUVE/GROOVE for slagverk og elektrofoni, til intnernasjonalt kunstsymposium

         ”MINE” i Folldal Gruver.

1999: URBAN/TURBAN for slaginstrumenter og skrapjern.

1998: STEAL SOFTLY MY SOUL

1998: PUST INN PUST UT

1997: REGNDANS

1995: LA VIE, LA MÈRE, ETC. FOR TAPE OG TURIST

1995: GAME OVER, FOR SLAGVERK OG SENTRALBORDDAME

Engasjert av Hedmark teater høsten 1998 for å framføre de fem siste under fellestittelen

SERENADER FRA DET INDRE ROM.


4.3 MUSIKK TIL KORTFILM/VIDEO (Music for short film and video):

1994: JAKTEN PÅ DET UKJENTE  Helaftens dokumentarfilm om Helge Ingstad, regi: Erik Solbakken.

1993: VINTERVEIEN regi: Erik Skjoldbjærg.

1991: MANNEN PÅ SYKKELEN regi: Jan Åsmund Jacobsen.

1991: FRAGMENTER regi: Eric Coenders.

1990: MARIAS VALG (video), regi: Hildur Ferskaug.

1990: AION (video) Regi: Erik Skjoldbjærg.

1987: INGEN RØD LØPER Regi: Jan Åsmund Jacobsen/Ingrid Dokka.

1986: EPISODE XIII Statens studiesenter for film. Regi: Tito Pannaggi.

1986: HVA VAR DET? Statens studiesenter for film. Regi: Tito Pannaggi.

    

4.4 PROSJEKTER MED VISUELLE KUNSTNERE (PROJECTS WITH VISUAL ARTISTS):

2001: Fig-trAns-iT: Lydinstallasjon til prosjektet TID (Norske kunsthåndverkeres 25års jubileum på Domkirkeodden).

2001: KRUKKEKLANG: Lydinstallasjon til kunsthåndverkeren Elisabeth Skomdals installasjon ”Stille bevegelse” (prosjektet  

           TID Norske kunsthåndverkeres 25års jubileum på Domkirkeodden ).

2001: NACHRUF: Lydinstrallasjon til intnernasjonalt kunstsymposium ”MINE” i Folldal Gruver.

1999: OBELISK for elektrofoni og slagverk. Samarbeidsprosjekt med billedkunstnerne Jannecke Lønne Kristiansen, Tina 

           Buddeberg og Jan Egge, Hamar (Koigen).

1999: DIREKTIV, installasjoner for billedkunstprosjekt av Laila Hilsen. Finansiert av Norsk Kulturråd.

1999: WONDERPHONE - akustiske vandringer. Med Tina M. Buddeberg og Elin Tanding Sørensen, finansiert av Norsk 

           Kulturråd.

1991: Billedkunstneren Hans-Petter Stubergs separatutstilling ved Modum kunstforening.


4.5 ANDRE KOMPOSISJONER/PROSJEKTER (OTHER):

2022: ClariBasiNetto, Introduksjon og tango for bassklarinett solo. Durata: 4'50" 

2022: Trotting the fox, Rondo for snare drum. Durata: 1'45"

2022: Habanera para guitarra. Durata: 2'50"

2021: Broken Baroque, Toccata for pedal harp solo. Durata: 9'18"

2020: Piano Puzzle for actor musician. Durata 5'

2020: Toccata og springar for classical guitar. Durata 3'

2020: Sonata for harp (1992, revised 2020). Durata: 12'58"

2020: Four Japanese Gardens for harp solo.

2020: Global harp; fifteen short pieces for harp solo.

2019: Fem meditasjoner over bibelske aforismer for kirkeorgel

2019: La Bijou, dancing barefoot beneath the Evening Star, for solo flute. 2 movements, durata ca. 5 min.

2019: Håvamål for kor og slagverk. 7 satser (movements), durata ca. 30 min.

2017: Enigma for trombone solo (durata ca. 6 min.)

2017: Bursdagskantate, for to sopraner, bass, og continuo. Durata ca. 5 min.

2017: Du høie fryd for rene sjele - partita for orgel og blandet kor. Durata ca. 11 min.

2017: Ni orgelpreludier over religiøse folketoner fra Solør.

2015 – 16: EPAMEROI! for blandet kor, altsolist og tre slagverkere, basert på tekster av den greske dikteren Pindar (ca. 522 – 433 f.v.t.). Komposisjonsteknikk: syntetiske skalaer, modalitet, arabiske skalaer (maquam). Durata: 25 min.

1998: THE VOICE IN THE ROCK, AS BIRDS IN FLIGHT; miniatyrstrykekvartetter, prosjekt i regi av Ny Musikks 

           Komponistgruppe.


4.6 BESTILLINGSVERK (COMMISSIONED WORKS):

2021: DI HAND OVER MI HAND Fem songar for sopran og harpe til dikt av Hilde Myklebust. Tinga av Marthe Werring Holmern

2017: NÅDERIK- rondo for klaver solo basert på religiøse folketoner fra Solør. Bestilt av Per-Edvard Hansen. Varighet: ca. 11 min. 

2012: TRIPTYKON sangsyklus for sang og klaver (ca. 15 min.) basert på dikt av Astrid Hjertenæs Andersen. Bestilt av Karin 

          Andreassen. (Arbeidsstipend fra Det Norsk Komponistfond.) Ferdigstilt september 2013.

2011: HESPEROS, FEM SANGER OM AFTENSTJERNEN. Bestilt av Tangen Damekor (Arbeidsstipend fra Det Norske 

         Komponistfond)

2011: PARTITA FOR TO HARDINGFELER (Arbeidsstipend fra Komponistenes Vederlagsfond)

2006 -2007: CONCERTO FOR ESTONIAN BAGPIPE AND CHAMBER ORCHESTRA. (Arbeidsstipend fra Komponistenes 

                        vederlagsfond)

2005: BERGLJOT DEKONSTRUERT. Musikalsk dekonstruksjon av Grieg/Bjørnsons ”Bergljot” for slagverk, elektrofoni og tre 

            skuespillere. Urframført på Performancefestivalen på Hedmark Kunstsener ”Kunstbanken”, Hamar, sept. 2005. 

            (Arbeidsstipend fra Komponistenes vederlagsfond og Det norske komponistfond.)

2004: TIDSSIGNAL til klokkespillet i Hamar (Spilles som voorslag til klokkespillets ritorneller hver time mellom kl. 09 og 21 

            hver dag i hele året.).

2003: HVA GJETEREN HØRTE... Bestilt og framført av Gjøvik spelemannslag. Realisert ved arbeidsstipend fra    

            Komponistenes vederlagsfond.

2003: SOLØRSALMER: Bearbeiding av religiøse folketoner fra Solør og Odalen for blandet  kor og kvedar. Forsknings- og 

            utviklingsprosjekt fra Høgskolen i Hedmark. Framført av Hamar domkor og kvedaren Annar By.

2002: TRØ I RING OG TRØ I KRING for sopran, kvedar og marimba. Bestilt av Jorun Hermansen.

2002: EINSTÜRZENDE RONDO for tverrfløyte og kontrabass. Bestilt av Anne-Lill Ree og Eilert Kolberg. (Realisert ved 

           arbeidsstipend fra TONO).

2001: VINTERVEI for klarinett og elektrofoni. Bestilt av Sonja I. Lund (Realisert ved arbeidsstipend fra TONO. 2000.) 

          Urframført på Nordlysfestivalen, Tromsø, jan. 2001.

2000: FRÜHLINGSMUSIK for kammerensemble. Bestilt av Tuchfühlung, billedkunstfestival i Velbert-Langenberg, Tyskland. 

            Urframført, Juni 2000.

1999: OBELISK for elektrofoni og slagverk, bestilt av Hedmark Fylkeskommune.

1999: ADDENDA SOUNDINGS for slagverk. Bestilt av Kunstbanken på Hamar.

1999: HOCKEY DRUMMING for åpningen av VM i ishockey, bestilt av Norsk Ishockeyforbund.

1999: SOLVE-STROFER for resitatør, vln., vla. og vcl. Bestilt av og urfremført ved Festspillene i Elverum. (Realisert ved 

           arbeidsstipend fra Komponistenes Vederlagsfond.)

1999: AIR RINGS og THE SMASHED DOOR, bestilt av Cikada strykekvartett. (Realisert ved arbeidsstipend fra Norsk 

          komponistfond.)

1998: ARABESQUE FOR VIBRAFON OG MARIMBA. Bestilt av Casus slagverksduo. (Realisert ved arbeidsstipend fra TONO.)

1998: TRE SANGER TIL TEKST AV TRYGGVE ANDERSEN for sopran og klaver. Sigrid Undseth-dagene.

1998: EKSERSIS FOR STADSTAMBURER. Bestilt av Hamar bys 150 års jubileum.

1998: OPENED CIRCLES for sinfonietta. Bestilt av Hedmark Sinfonietta. (Realisert ved arbeidsstipend fra Norsk Kulturfond.)

1998: STEN I GLASS, for 4 tradisjonsmusikere, 2 resitatører, blandet kor, messingkvintett, 2  slagverkere, elektrofoni, 

           dansere. Urframført under åpningen av vernebygget over Domkirkeruinene på Hamar, 9 august 1998. (Realisert ved 

           arbeidsstipend fra Komponistenes Vederlagsfond.)

1997: MUSIKK FOR DE FIRE HIMMELRETNINGENE for fløyte solo, Anne-Lill Ree. (Realisert ved arbeidsstipend arbeidsstipend fra TONO.) Urframført i København samme år.

1997: MIDT I TIDEN for kvinnekor, resitatører, fiolin og fløyte. For festivalen " Kvinner viser vei". Bestilt avHedmark 

          fylkeskommune.

1997: KLANGKOMPASS 1: Bestilt av Stange videregående skole, finansiert av Ny Musikk Hedmark.

1997: KLANGKOMPASS 2: Domkirkeodden, Hedmarksmuseet i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen for Vernebygget 

           over domkirkeruinene. Finansiert av Hedmarksmuseet.

1996: REKLAMEN OG FRYKTEN, kammerkoret Collegium Vocale, Hamar. (Realisert ved arbeidsstipend fra Komponistenes 

           Vederlagsfond.)

1995: DOCTOR CALIGARIS KLARINETT, Sortland sinfonietta. (Realisert ved arbeidsstipend fra Norsk Kulturfond.

1995: REGN SANG, (Tekst: Knut Faldbakken) Bestilt av Romedal damekor.


4.7 STIPENDTILDELINGER (STIPENDS AND GRANTS):

2012: Arbeidsstipend Det norske komponistfond.

2011: Arbeidsstipend Det norske komponistfond.

2008: Arbeidsstipend Komponistenes vederlagsfond (remuneration fund)

2006: Arbeidsstipend TONO og Komponistenes vederlagsfond.

2005: Arbeidsstipend Komponistenes vederlagsfond og Det norske komponistfond.

2004: Arbeidsstipend TONO og Komponistenes vederlagsfond

2003: Arbeidsstipend TONO og Komponistenes vederlagsfond.

2002: Arbeidsstipend, TONO

2001: Arbeidsstipend, TONO.

2000: Fordypningsstipend, 2-årig, Komponistenes vederlagsfond. (Specialization stipend.)

2000: Reisestipend, Utenriksdepartementet. (Travel stipend, The Norwegian Ministry of Foreign Affairs.) 

2000: Arbeidsstipend, TONO.

1999: Arbeidsstipend, Komponistenes vederlagsfond.

1999: Arbeidsstipend, Norsk komponistfond.

1998: Arbeidsstipend, TONO.

1998: Arbeidsstipend, Norsk kulturfond.

1998: Arbeidsstipend, Komponistenes vederlagsfond.

1997: Arbeidsstipend, TONO.

1996: Arbeidsstipend, Komponistenes vederlagsfond.

1995: Arbeidsstipend, Norsk kulturfond.

1989: Reisestipend, Norsk kortfilmfond.


5: FOLKEMUSIKK; FAGLIG OG KUNSTNERISK VIRKSOMHET (FOLK MUSIC):


5.1 UTØVENDE VIRKSOMHET (AS PERFORMER):

Spiller tamburtromme med militære signaler, norske trommeslåtter og samspill tromme/fele som spesialfelt. I tillegg nordisk sekkepipe, munnharpe, seljefløyte og bukkehorn.


5.2 KAPPLEIKSDELTAKELSE (COMPETITIONS):

2014: 3. plass i klassen eldre folkemusikkinstrumenter senior, Landskappleiken, Geilo

2013: 3. plass i klassen eldre folkemusikkinstrumenter senior, Landskappleiken, Røros

2012: Vinner av klassen eldre folkemusikkinstrumenter senior, Landskappleiken, Otta.

2011: Vinner av klassen eldre folkemusikkinstrumenter senior, Landskappleiken, Seljord

2010: 3. plass i klassen eldre folkemusikkinstrumenter senior, Landskappleiken, Voss

2009: Norgesmester i klassen eldre folkemusikkinstrumenter (tamburtromme), Landskappleiken, Geilo.

2007: Vinner av klassen for utøver i eldre folkemusikkinstrumenter, Landskappleiken på Geilo.

2006: 1. Premiegrad på Landskappleiken på Beitostølen (tamburtromme og munnharpe).

2005: 1. Premiegrad på Landskappleiken på Røros (tamburtromme og munnharpe).

2004: 1. Premiegrad på Landskappleiken i Eidfjord.

2003: 1. Premiegrad på Landskappleiken på Gjøvik

2002: 1. Premiegrad på Landskappleiken på Vågå.

2001: 1. premiegrad, vinner av klassen ”Eldre folkemusikkinstrumenter” samt 5. plass I nordisk sekkepipe, samme klasse på 

          Distriktskappleiken på Røros.

2001: 1. premiegrad på Landskappleiken i Rauland.

2000: 1. premiegrad på Distriktskappleiken i Løten.

2000: 1. premiegrad på Landskappleiken på Voss.

1999: 1. premiegrad på Landskappleiken i Oppdal.

1999: 1. premiegrad på Distriktskappleiken på Brandbu.

1998: 1. premiegrad på Landskappleiken på Kongsberg.

1997: 1. premiegrad på Distriktskappleiken på Ringebu.

1997: 1. premiegrad på Landskappleiken i Ål.

1996: 1. premiegrad på Landskappleiken i Vågå.

1995: 2. premiegrad på Landskappleiken i Førde.


5.2 MUSIKALSK SAMARBEIDE MED (MUSICAL COOPERATION WITH) SPELEMANNEN ATLE LIEN JENSSEN I DUOEN ”HURVOMHEI!”

2005: Invitert til å spille på folkemusikkfestival Litauen.

2004: Invitert til å spille på folkemusikkfestival i Latvia.

2003: Spilleoppdrag i Namibia, Afrika på Tsumeb Cultural Village Festival.

2002: Invitert til å spille på folkemusikkfestival i Latvia.

2001: CD-utgivelse ”HURVOMHEI” med økonomisk støtte fra Hamar kommune, Rådet for folkemusikk og folkedans, Norsk 

          folkemusikkfond.

1997: Spilleoppdrag bl.a. på Finnskogdagene, Hedemarksmuseet, Glåmdalsmuseet.

1997: Kassettutgivelse av opptak gjort for NRK.


5.3 TURNÈER (TOURS):

"HEMING OG GYGRA" Musiker i forestillingen av samme navn med Ann-Elin Lium, Turne-organisasjon for Hedmark,  2004 og 2005

"DYSTETROMME, DYSTRE SLÅTTER OG DJEVELSK SPILL", Turnéorg. for Hedmark, 1997, Rikskonsertene, 1998.


 5.4 VIRKE SOM KAPPLEIKSDOMMER I KLASSENE ELDRE FOLKEMUSIKK-INSTRUMENTER, LANGELEIK, KVEDING (AS ADJUDICATOR IN FOLK MUSIC COMPETITIONS):

2007: Jørn Hilmestevnet, Fagernes

2002: Jørn Hilmestevnet, Fagernes

2000: Vinterkappleiken ved Akademiet i Rauland.

1999: Jørn Hilmestevnet, Fagernes.

1998: Jørn Hilmestevnet, Fagernes.


5.5. MEDVIRKNING I KRINGKASTINGSPROGRAM (RADIO AND TV PROGRAMS) OM FOLKEMUSIKK:

1998:TV-programmet Halvbror til Reven (NRK-2).

1997: Halvbror til reven (P-2).

1996: Folkemusikktimen (P-2).


6. TILLITSVERV INNEN KULTURLIVET (APPOINTMENTS IN NORWEGIAN CULTURAL LIFE):

2003 – 2004: Representant for høgskolen i Hedmark i arbeidsgruppe i Hedmark fylkeskommune; ”Kulturbasert 

                          næringsutvikling”.

2002- 2003: Medlem av arbeidsgruppe i Hedmark fylkeskommune; ”Profesjonell kunst på dagsorden”.

Fra april 1998 – des. 2000: Formann i Norges Kunstnerråd.

Fra april 1998 – des. 2000: Medlem av representantskapet i Henie-Onstad kunstsenter.

Fra januar 1999 – des. 2000: Visepresident for Vest-Europa i ECA – European Council of Artists.

2000: Sentral i reorganiseringen av Utenriksdepartementets ”Råd for kultursamarbeid med utlandet”.

1998: Medlem av den norske juryen for utvelgelse av verk til Verdensmusikkdagene i Seoul, Sør-Korea, arrangert av ISCM – 

           International Society for Contemporary Music.

1996 – 1998: Avdelingsleder i Ny Musikks komponistgruppe.

1996 – 1998: Medlem av arbeidsutvalget og landsstyret i Ny Musikk.

1995: Stifter og formann av Ny Musikk Hedmark,

1993 – 1996: Styremedlem i Ny Musikks komponistgruppe.

1993 – 1998: Representerte Ny Musikk i:

- NoTAM- Norsk senter for teknologi. akusitikk og musikk (styre),

- Norges kunstnerråd,

- KOPINOR (representantskapet),

- Observatør i styret i Norsk Musikkinformasjon (1996-98)

1993 – 1994: Formann i foreningen Oslo Sinfonietta (samtidsensemble).

12/20